top of page
foto Řevnice1.jpg

Pozůstalým

Nikoho nemůžeme dovést dál, než jsme došli sami

Existují v zásadě dva způsoby, jak se vyrovnat se smrtí, dokud jsme na živu...

...buď ji můžeme ignorovat, nebo se k ní postavit čelem a jasně o ní uvažovat, abychom zmenšili utrpení, které může přinést....Stejně důležité jako příprava na vlastní smrt je pomáhat druhým, aby umírali dobře a klidně. Jako novorozené děti jsme byli všichni bezmocní a nepřežili bychom bez lásky a péče, které se nám dostalo. Ani umírající nejsou mnohdy schopni sami sobě pomoci a proto se jim snažíme ulehčit v jejich potížích a úzkosti, jak jen můžeme                                   J.S.14. Dalajlama

Jsem poradce pro pozůstalé

Poradce pro pozůstalé je kvalifikovaný pracovník, který samostatně a systematicky pod dohledem supervizora doprovází klienty prostřednictvím terapeutického vztahu vytvořeného v průběhu umírání jim blízké osoby, při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem. Poradce pro pozůstalé může vykonávat osoba se získanou profesní kvalifikací „ Poradce pro pozůstalé 69-020-M“ Ministerstva pro místní rozvoj.

Poradce pro pozůstalé není rádcem, jak nejrychleji truchlení ukončit. Poradce pro pozůstalé doprovází pozůstalé při jejich cestě procesem truchlením, aby nebyli na svůj zármutek sami, aby se na své cestě neztratili. Napomáhá pozůstalým vyrovnat se s řadou různých emočních reakcí na vzniklou situaci.

Při ztrátě blízkého se u člověka projevuje spektrum reakcí, a to v různých úrovních. Poradce pro pozůstalé Vám pomůže zvládnout nelehkou úlohu truchlení, abyste si traumatizující bolest nenesli celým životem.

Poradce pro pozůstalé vám může pomoci:
    • Po stránce pragmatické – pomoc při zařizování smutečního rozloučení, pohřbu, doprovod na pohřeb…
    • Po stránce psychické – naslouchat a osvětlit emoční reakce na úmrtí blízkého…
    • Po stránce informační – jak rychle je nutné vyřídit pohřeb, můžu zemřelého před obřadem vidět, kdy mi bude vydána urna…
    • Ekonomické – předobjednávka pohřbu, pohřeb na splátky…

Naučme se respektovat smrt, jako nedílnou a přirozenou součást života.

bottom of page