top of page
Les

Kdo jsem

Bc. Susan Apltová

Poradce/poradkyně pro pozůstalé

kód 69-020-M (možno ověřit na www.mmr.cz)

Rámec kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce pro pozůstalé stanovuje zákon č. 176/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

profil.jpeg

Kvalifikovaný Poradce pro pozůstalé

Doprovázím klienty prostřednictvím poradenského vztahu vytvořeného v průběhu umírání jim blízké osoby při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem. 

Při své práci se řídím Etickým kodexem poradců pro pozůstalé.

bottom of page